Odstúpenie od zmluvy


FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Internetového obchodu www.nessa.sk

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu: Petra Mikšíková – Nessa Atelier, Estónska 5203/32, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, Slovenská republika

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

– Dátum objednania/dátum prijatia*:

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

V prípade ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) 

…………………………………

– Dátum:

* Nehodiace sa prečiarknite.

Formulár stiahnete tu

Nákupný košík
Návrat hore
Otvor chat
Potrebuješ pomoc?
Ahoj,
ak budeš potrebovať poradiť napíš mi :)